ویژه های خبری

اعضاء هیات رئیسه

  • رییس شورا: جلال شریعتی
  • نایب رییس شورا: مجید شاه اویسی
  • منشی شورا: یوسف اسدی
هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج