ویژه های خبری

فرزاد زارعی

فرزاد زارعی

متولد 1357 در سنندج


سوابق خدمتی
  • مدرس دانشگاه
  • کارشناس ارشد حقوق
  • مدیر دفتر دادستان
  • 16 سال سابقه مدیریت حقوقی
  • بازرس انجمن حمایت از زندانیان
هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج