ویژه های خبری
شورا در رسانه

گزارش کمیسیون ها

گزارش تصویری

آخرین اخبار سایت اعضای شورا

:: اعضای شورا دوره پنجم

name
جلال شریعتی رییس شورا :: مطالعه بیشتر
name
سید انور رشیدی عضو شورا :: مطالعه بیشتر
name
سیف الله رضایی نماینده شورا در شورای شهرستان :: مطالعه بیشتر
name
فرزاد زارعی عضو شورا :: مطالعه بیشتر
name
مجید شاه اویسی نایب رییس شورا :: مطالعه بیشتر
name
یوسف اسدی منشی شورا و نماینده شورا در شورای شهرستان :: مطالعه بیشتر
name
علی پژگل عضو شورا :: مطالعه بیشتر
name
غریب سجادی عضو شورا :: مطالعه بیشتر
name
ارسطو گویلی عضو شورا :: مطالعه بیشتر
هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج