ویژه های خبری

سیف الله رضایی

سیف الله رضایی

متولد 1348 در سنندج


سوابق خدمتی

 • کارشناس علوم تربیتی
 • معاون آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
 • سرپرست آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
 • کارشناس مسئول آموزش، آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
 • کارشناس آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
 • عضو کمیته های مختلف ساماندهی نیروی انسانی استان و شهرستان
 • عضو شورای حل اختلاف شهرستان سنندج
 • عضویت در شورای آموزش و پرورش شهرستان سنندج
 • عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا در دوره های اول و دوم
 • کسب رتبه برتر استان در جشنواره های مختلف حوزه معاونت تحت تصدی در سال 1395
 • کسب رتبه برتر استان در اجرای پروژه مهر در سال 1395
 • کسب رتبه اول در سطح استان در سال 1394 در کلیه شاخص ها و برنامه های عملیاتی حوزه معاونت تحت تصدی در سال 1394
 • کارمند نمونه سال و دریافت لوح تقدیر از وزارت آموزش و پرورش
هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج